Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 730/BNN-KH điều chỉnh kế hoạch năm 2010 và nhu cầu vốn năm 2011 dự án mở rộng cơ sở hạ tầng cảng cá Thuận An do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 730/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Duy Vĩnh
Ngày ban hành: 28/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/BNN-KH
V/v điều chỉnh kế hoạch năm 2010 và nhu cầu vốn năm 2011 dự án mở rộng cơ sở hạ tầng cảng cá Thuận An  

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phúc đáp công văn số 01/TTr-BQLDACCTS ngày 20/1/2011 của Ban quản lý dự án mở rộng cơ sở hạ tầng cảng cá Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2010 và nhu cầu vốn năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh vốn kế hoạch năm 2010:

Dự án mở rộng cơ sở hạ tầng cảng cá Thuận An được Bộ ghi kế hoạch năm 2010 là 3.000 triệu đồng nhưng chủ đầu tư chỉ giải ngân 1.567,19 triệu đồng. Số còn lại Bộ đã điều chuyển cho dự án khác có giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành.

2. Về kế hoạch năm 2011:

Do nguồn năm 2011 đầu tư cho ngành Thủy sản thấp nên dự án mở rộng cơ sở hạ tầng cảng cá Thuận An không được ghi kế hoạch năm 2011. Sở nêu nhu cầu về vốn đầu tư cho dự án. Bộ ghi nhận, tổng hợp, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tìm nguồn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo tỉnh về kế hoạch vốn năm 2011 của dự án và kiến nghị tỉnh sử dụng Ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng một số hạng mục tỉnh cam kết đầu tư, đồng thời chuẩn bị, sẵn sàng thực hiện các hạng mục sử dụng Ngân sách Trung ương do Bộ trực tiếp quản lý đầu tư khi có nguồn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Vũ Văn Tám (b/c);
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu: VT, Vụ KH (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH 
PHÓ VỤ TRƯỞNG 
Nguyễn Duy Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 730/BNN-KH điều chỉnh kế hoạch năm 2010 và nhu cầu vốn năm 2011 dự án mở rộng cơ sở hạ tầng cảng cá Thuận An do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.175

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102