Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7262/BGTVT-VT về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hải quan do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7262/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7262/BGTVT-VT
V/v: Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Hàng không Việt Nam.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hải quan tại Công văn số 6115/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải giao các Cục thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Cục Hàng hải Việt Nam: Bổ sung quy định về việc các hãng tàu vận tải phải gửi bản lược khai hàng hóa trước khi tàu đến cảng 24 giờ vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

Việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải đã được Bộ Giao thông vận tải giao theo “Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2008”, ban hành kèm theo Công văn số 1368/BGTVT-VP ngày 10 tháng 3 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải.

Yêu cầu Cục trình Bộ trưởng vào tháng 01 năm 2009.

2. Cục Hàng không Việt Nam: Bổ sung quy định về việc các hãng hàng không phải cung cấp trước cho cơ quan hải quan thông tin về hành khách, hàng hóa khi máy bay đến sân bay Việt Nam vào dự thảo Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Yêu cầu Cục trình Bộ trưởng vào tháng 11 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Lưu VT, VT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7262/BGTVT-VT về việc hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về hải quan do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102