Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7247/BGTVT-TC về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7247/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 7247/BGTVT-TC
V/v Xử lý tài sản thu hồi từ dự án.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án 2.

Bộ Giao thông vận tải nhận được Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 24/9/2008 của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản thu hồi từ Dự án giao thông nông thôn 2 do Ban quản lý các dự án 18 (nay là Ban quản lý dự án 2) quản lý cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh Bình Định, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Hà Nam, tỉnh Lai Châu, tỉnh Gia Lai, và các Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án 2 thực hiện việc điều chuyển tài sản theo Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 24/9/2008 của Bộ Tài chính, các quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Bộ.

Xin gửi kèm theo văn bản này Quyết định số 2094/QĐ-BTC ngày 24/9/2008 của Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Lưu VT, TC


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7247/BGTVT-TC về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.866
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176