Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7144/VPCP-KTN về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc của Tổng hội Xây dựng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7144/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 13/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7144/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc của Tổng hội Xây dựng Việt Nam.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Tổng hội Xây dựng Việt Nam

 

Xét đề nghị của Tổng hội Xây dựng Việt Nam tại văn bản số 77/THXDVN ngày 13 tháng 7 năm 2009, ý kiến Bộ Tài chính (văn bản số 12862/BTC-HCSN ngày 14 tháng 9 năm 2009), ý kiến Bộ Xây dựng (văn bản số 2125/BXD-TCCB ngày 2 tháng 10 năm 2009) về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc “Sự cố và phòng ngừa sự cố công trình xây dựng”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí cho Tổng hội Xây dựng Việt Nam để tổ chức Hội thảo nêu trên theo quy định hiện hành. Việc tổ chức hội thảo phải bảo đảm yêu cầu thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7144/VPCP-KTN về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc của Tổng hội Xây dựng Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


998

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23