Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6984/VPCP-KTTH về việc sử dụng vốn kết dư của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6984/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6984/VPCP-KTTH
V/v sử dụng vốn kết dư của D/a trồng mới 5 triệu ha rừng

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại văn bản số 1555/UBND-KTN ngày 4 tháng 8 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 10730/BTC-ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6211/BKH-KTNN ngày 26 tháng 8 năm 2008; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2604/BNN-LN ngày 28 tháng 8 năm 2008 về việc sử dụng vốn kết dư Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các địa phương thực hiện Dự án và các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư rút kinh nghiệm trong công tác lập, phê duyệt kế hoạch của Dự án, chỉ đạo, điều hành và giám sát việc triển khai thực hiện Dự án, không để tình trạng lập dự toán, phân bổ không chính xác để dẫn đến việc sử dụng không hết số vốn được Nhà nước giao cho Dự án trong kế hoạch hàng năm.

2. Cho phép các địa phương sử dụng số vốn kết dư của Dự án trong kế hoạch các năm 2006, 2007 để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Dự án còn thiếu vốn hoặc chưa được bố trí vốn.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và giám sát các địa phương thực hiện Dự án, bảo đảm việc sử dụng số vốn nêu trên đúng mục đích, đúng quy định và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6984/VPCP-KTTH về việc sử dụng vốn kết dư của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.789
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212