Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 694/BTP-KHTC về việc tình hình quyết toán dự án hoàn thành và xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 694/BTP-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 694/BTP-KHTC
V/v tình hình QTDAHT và xử lý tồn đọng trong tất toán TK thanh toán VĐT XDCB

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Các Chủ đầu tư xây dựng công trình có nguồn vốn đầu tư  từ Ngân sách do Bộ Tư pháp quản lý

Thực hiện Công văn số 921/TTg-KTTH ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm; Công văn số 7730/BTC-ĐT ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Tư pháp yêu cầu:

1. Chủ đầu tư khẩn trương Báo cáo tình hình quyết toán các dự án hoàn thành, các dự án bị đình hoãn thi công và việc xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án hoàn thành hoặc bị đình hoãn thi công từ năm 2006 trở về trước, do mình làm Chủ đầu tư xây dựng (theo Biểu mẫu số 01/THQT gửi kèm), trong đó nêu rõ lý do, khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán và cam kết về thời hạn cuối cùng gửi Hồ sơ quyết toán về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính).  

2.  Kèm theo Công văn này là Danh sách các công trình hoàn thành (theo kế hoạch) từ năm 2000 đến năm 2006. Yêu cầu các Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát trong phạm vi địa phương mình quản lý và liên hệ trực tiếp với cán bộ chuyên quản xây dựng nếu thấy có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích hoặc làm rõ trước khi gửi Báo cáo về Bộ.

3. Thời hạn gửi Báo cáo về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 31 tháng 10 năm 2008. Chủ đầu tư nào không gửi báo cáo xem như không có nhu cầu đầu tư xây dựng trong năm 2009 và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi Bộ xử lý  theo quy định của pháp luật.

Bộ thông báo cho Chủ đầu tư biết để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 694/BTP-KHTC về việc tình hình quyết toán dự án hoàn thành và xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234