Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6694/BTC-PC về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6694/BTC-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 11/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6694/BTC-PC
V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008.

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Tổng công ty 91/Tập đoàn.

 

Với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững mà Đảng, Chính phủ đã đề ra trong năm 2008, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã thực sự trở thành một biện pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu trên. Để tiếp tục triển khai một cách hiệu quả và đồng bộ biện pháp này, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty/Tập đoàn tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt tới các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý và nhân dân để xác định rõ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của tất cả các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở. Trên cơ sở đó, có biện pháp quyết liệt và đồng bộ ngay từ khi xây dựng biện pháp cho đến việc tổ chức thực hiện và tổng kết đánh giá về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Căn cứ các quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình hành động của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008, chủ động xây dựng biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với tình hình thực tế và giao thành chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Cụ thể như sau:

- Rà soát lại các định mức, tiêu chuẩn, chế độ để sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời, đặc biệt là các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong sử dụng kinh phí hoạt động của các cơ quan, tổ chức để thực hiện đúng chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên trong dự toán ngân sách những tháng còn lại của năm 2008 theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng quy chế quản lý nội dung trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng, dầu thực hiện mục tiêu tiết kiệm trong tình hình mới. Đối với việc sử dụng điện, cần giao chỉ tiêu tiết kiệm cụ thể theo Chương trình tiết kiệm điện; thực hiện nghiêm biện pháp tiết kiệm xăng, dầu, kiên quyết không điều chỉnh dự toán kinh phí chi về nhiên liệu trong kinh phí hoạt động của các đơn vị.

- Tiếp tục rà soát các loại phương tiện đi lại và tài sản có giá trị lớn, thực hiện việc điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng và thực hiện đúng quy định tạm dừng mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản khác có giá trị lớn và việc sửa chữa lớn trụ sở làm việc trong năm 2008.

- Điều chỉnh lại kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, tổng kết, sơ kết, đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập … để cắt giảm các hội nghị, lễ hội, các đoàn công tác chưa thực sự cần thiết.

- Rà soát danh mục dự án đầu tư và tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng, kiên quyết đình hoãn khởi công các dự án không có trong quy hoạch được duyệt, chưa đủ thủ tục theo quy định, còn nhiều vướng mắc về thủ tục đầu tư, chưa giải phóng mặt bằng; ngừng triển khai các dự án khác chưa thực sự cấp bách, không mang lại hiệu quả; đình hoãn các dự án xây dựng trụ sở các cơ quan, xây dựng hội trường, nhà bảo tàng, nhà văn hóa đã bố trí trong kế hoạch năm 2008 nhưng chưa khởi công.

- Rà soát các định mức kinh tế - xã hội, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, định mức lao động, định mức chi phí quản lý áp dụng các doanh nghiệp nhà nước để tăng cường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm và thực hiện sơ kết định kỳ để đánh giá kết quả thực hiện, trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh các biện pháp tiết kiệm và chấn chỉnh công tác tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở định kỳ đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã triển khai, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, Tổng công ty/Tập đoàn tổng hợp báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo các nội dung hướng dẫn tại công văn số 125/BTC-PC ngày 4/1/2008 của Bộ Tài chính và bổ sung các chỉ tiêu tiết kiệm mới triển khai trong năm 2008 gửi về Bộ Tài chính đúng thời hạn quy định tại Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6694/BTC-PC về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.607
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118