Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 663/TTg-KTTH về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, ô tô, xe máy của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Số hiệu: 663/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 663/TTG-KTTH
V/v kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, ô tô, xe máy của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, ô tô, xe máy của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007

 

Kính Gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Văn phòng trung ương đảng, văn phòng chủ tịch nước, văn phòng quốc hội
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Hội đồng quản trị, tổng giám đốc các công ty, các tập đoàn kinh tế do thủ tướng chính phủ quyết định thành lập

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Báo cáo số 29/BC-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2007, về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, ô tô, xe máy của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc các Tổng công ty, các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tiến hành ngày việc kiểm tra toàn bộ việc quản lý, sử dụng tài sản của các Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý để xử lý theo các nguyên tắc sau đây:

a) Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án thu hồi các tài sản hiện đang quản lý, sử dụng không đúng quy định (cho thuê, mượn…).

b) Tổ chức bán, thanh lý thu tiền nộp ngân sách nhà nước hoặc điều chuyển theo quy định của pháp luật, bao gồm cả tài sản của các dự án đã kết thúc hoặc tài sản của các dự án đang hoạt động nhưng không còn nhu cầu sử dụng.

c) Trường hợp có xảy ra sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản thì phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân, trên cơ sở đó có hình thức kỷ luật hoặc để xuất trình cấp có thẩm quyền (trường hợp vượt quá thẩm quyền) có hình thức kỷ luật nghiêm theo đúng quy định.

Đối với các dự án đã kết thúc nhưng không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý tài sản của dự án, Trưởng Ban Quản lý dự án, Thủ trưởng cơ quan chủ quản của dự án phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại đối với các tài sản do chậm được xử lý.

Đối với các dự án đã kết thúc nhưng không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý tài sản của dự án, Trưởng Ban Quản lý dự án, Thủ trưởng cơ quan chủ quản của dự án phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại đối với các tài sản do chậm được xử lý.

d) Tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên gửi Bộ Tài chính trong trước 30 tháng 9 năm 2007.

đ) Xây dựng Chương trình và định kỳ tổ chức kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng tài sản của các Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh những sai phạm, gây thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng tài sản của nhà nước.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên hệ:

a) Căn cứ các quy định hiện hành, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 nêu trên.

b) Trong quý IV năm 2007, tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ của các Bộ, ngành và địa phương quy định tại điểm d) khoản 1 nêu trên, đồng thời chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xử lý đối với những sai phạm chưa được xử lý hoặc xử lý chưa phù hợp với quy định của pháp luật để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật Phòng, chống tham nhũng.

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng tài sản và Định mức tiêu hao xăng, dầu của các Ban Quản lý dự án.

d) Thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị kiểm tra định kỳ tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng tài sản; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản của các Ban Quản lý dự án.

đ) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên trong tháng 01 năm 2008.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Website CP, các vụ, cục đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH.

THỦ TƯỚNG
 


 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 663/TTg-KTTH về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản là trụ sở làm việc, ô tô, xe máy của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.248
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126