Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6451/VPCP-VX của Văn phòng chính phủ về việc vận dụng chế độ đặc thù theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg

Số hiệu: 6451/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 06/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6451/VPCP-VX
V/v: Vận dụng chế độ đặc thù theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi:


- Bộ nội vụ
- Bộ lao động – thương binh và xã hội
- Bộ tài chính
- Bộ tài nguyên và môi trường

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 2967/BTNMT-TCCB ngày 13 tháng 7 năm 2006 đề nghị áp dụng chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xem xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề xuất giải quyết chế độ đối với công nhân, viên chức đơn vị sự nghiệp làm việc trong một số ngành, nghề tương tự ngành, nghề hưởng chế độ phụ cấp đặc thù trong các công ty nhà nước theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005, trong đó có công nhân, viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thủy văn trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
  PCN Trần Quốc Toản,
  Các Vụ: KTTH, NN, TH;
- Lưu: VT, VX, AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6451/VPCP-VX của Văn phòng chính phủ về việc vận dụng chế độ đặc thù theo Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.241
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236