Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 643/VPCP-QHQT gia hạn thời hạn thực hiện Dự án Tăng cường năng lực chính quyền địa phương trong công tác lập kế hoạch, lập ngân sách và quản lý nguồn lực công do Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 643/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 643/VPCP-QHQT
V/v gia hạn thời hạn thực hiện Dự án SLGP do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 308/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 01 năm 2010), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Cho phép gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực chính quyền địa phương trong công tác lập kế hoạch, lập ngân sách và quản lý nguồn lực công (SLGP)” đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010 nhưng không tăng thêm ngân sách.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2010 nhằm thực hiện hiệu quả ngân sách còn lại của Dự án.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam biết về quyết định trên của Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 643/VPCP-QHQT gia hạn thời hạn thực hiện Dự án Tăng cường năng lực chính quyền địa phương trong công tác lập kế hoạch, lập ngân sách và quản lý nguồn lực công do Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


919
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112