Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6373/VPCP-KTTH về ứng vốn KH năm 2009 của Bộ Công Thương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6373/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6373/VPCP-KTTH
V/v ứng vốn KH năm 2009 của Bộ Công Thương.

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của: Bộ Công Thương tại văn bản số 6981/BCT-VP ngày 11/8/2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6447/BKH-TH ngày 8/9/2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 10266/BTC-ĐT ngày 3/9/2008 về việc ứng vốn thực hiện Dự án Xây dựng trụ sở Bộ Công Thương (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng 25,8 tỷ đồng (hai mươi lăm tỷ, tám trăm triệu đồng) từ nguồn ngân sách trung ương cho Bộ Công Thương thực hiện Dự án.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn trong dự toán năm 2009 cho Bộ Công Thương hoàn trả ngân sách trung ương số vốn được tạm ứng tại điểm 1 nêu trên theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
 PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Phạm Văn Phượng, TTĐT, Vụ KTN;
- Lưu: VT, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6373/VPCP-KTTH về ứng vốn KH năm 2009 của Bộ Công Thương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.814
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185