Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6344/BNN-KHCN trả lời xin kinh phí bổ sung xác định nguyên nhân gây chết tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6344/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Giang Thu
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6344/BNN-KHCN
V/v trả lời xin kinh phí bổ sung xác định nguyên nhân gây chết tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được Tờ trình số 543/TTr-VTSII ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II về việc xin bổ sung kinh phí xác định nguyên nhân gây chết tôm nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long; công văn số 560/VTSII ngày 12/11/2010 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II về kinh phí xác định nguyên nhân gây chết tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II về việc tiếp tục triển khai xác định nguyên nhân gây chết tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Để nhiệm vụ trên được nguồn kinh phí 102.936.000 đồng của nhiệm vụ quan trắc môi trường, Bộ yêu cầu Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ môi trường bổ sung ứng với kinh phí đề xuất và gửi Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ Tài chính xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cám ơn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT N.T.X Thu (để b/c);
- Vụ Tài chính;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Giang Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6344/BNN-KHCN trả lời xin kinh phí bổ sung xác định nguyên nhân gây chết tôm nuôi ở Đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.255
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255