Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6334/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Tất Tiếp
Ngày ban hành: 22/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6334/BNN-KH
V/v: Cấp phí bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia 2010.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng Cục Dự trữ nhà nước

Theo đề nghị của Công ty Giống rau quả Trung ương về việc cấp kinh phí bảo hàng dự trữ quốc gia (công văn số 94GRQTW/CV ngày 30/10/2010), Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 18/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010; Công văn số 10/BNN-KH ngày 4/1/2010 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch tăng dự trữ quốc gia và phí bảo quản năm 2010. Hiện nay, Công ty Giống rau quả Trung ương đã bảo quản với số lượng 110 tần hạt giống rau các loại.

Theo báo cáo của Công ty Giống rau quả Trung ương đã ứng trước kinh phí để thực hiện việc bảo quản hàng dự trữ nói trên bằng nguồn vốn tự có. Để giảm bớt khó khăn cho Công ty, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Dự trữ nhà nước kịp thời cấp kinh phí bảo quản cho Công ty Giống rau quả Trung ương theo dự toán kế hoạch đã giao năm 2010 là 500 triệu đồng. Số tiền này được chuyển về tài khoản số 1300 311 0000 12 tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thăng Long – Hà Nội.

Đề nghị Tổng cục Dự trữ nhà nước quan tâm, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty Giống rau qủa TW;
- Lưu VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6334/BNN-KH ngày 22/11/2010 về cấp phí bảo quản hạt giống rau dự trữ quốc gia 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.633

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!