Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 630/BXD-KTTC của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức dự toán, đơn giá ca máy đối với công tác nạo vét công trình thuỷ

Số hiệu: 630/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 13/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 630/BXD-KTTC
V/v: Áp dụng định mức dự toán, đơn giá ca máy đối với công tác nạo vét công trình thuỷ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở xây dựng tỉnh Kiên Giang

 

Trả lời văn bản số 138/CV-SXD ngày 08/3/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng định mức dự toán, đơn giá ca máy đối với công tác nạo vét công trình thuỷ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức dự toán đối với công tác nạo vét công trình thuỷ đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tại Quyết định số 31/2002/QĐ - BXD ngày 12 tháng 11 năm 2002 về việc ban hành bổ sung định mức dự toán xây dựng cơ bản và tiếp theo đã được thay thế áp dụng bằng Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành " Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng" thống nhất áp dụng trong cả nước; Trong khi định mức tầu hút bùn ban hành kèm theo Quyết định số 27/1999/QĐ/BNN - ĐTXD ngày 03/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là định mức năng suất tầu hút đường sông; Khi áp dụng các định mức nói trên để tính đơn giá cần căn cứ vào điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể đối với loại tầu hút được sử dụng tại công trình để xác định đơn giá cho phù hợp.

Về giá ca máy xây dựng: Yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công và văn bản số 512/BXD - KTTC ngày 24/3/2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn bổ sung Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập bảng giá ca máy phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để ban hành và hướng dẫn áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD thay thế cho các Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo các Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998, số10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001, số 38/2002/QĐ-BXD ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các văn bản về giá ca máy do Bộ Xây dựng đã ban hành trước đây và là cơ sở để lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản của địa phương.

Căn cứ hướng dẫn trên Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP - BXD, VKTXD.
- Vụ KTTC. TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký 
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 630/BXD-KTTC của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức dự toán, đơn giá ca máy đối với công tác nạo vét công trình thuỷ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.104
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210