Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6141/UBND-VX về hỗ trợ tiền học phí và tiền đóng cơ sở vật chất cho học sinh thuộc diện hộ nghèo trong bước 2, giai đoạn 2 của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6141/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 25/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6141/UBND-VX
Về hỗ trợ tiền học phí và tiền đóng cơ sở vật chất cho học sinh thuộc diện hộ nghèo trong bước 2, giai đoạn 2 của thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2006

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Liên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 07/TTr-LĐTBXH-TC-GDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2006 về việc đề xuất chủ trương về chính sách giáo dục hỗ trợ cho học sinh diện hộ nghèo trong bước 2 giai đoạn 2 (2006 - 2010);

Uỷ ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận về chủ trương miễn 100% học phí và tiền đóng cơ sở vật chất của các niên học, bắt đầu từ năm học 2006 - 2007 đến năm 2010 cho học sinh nghèo trong danh sách hộ nghèo của thành phố.

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thường trực Ban chỉ đạo Xoá đói giảm nghèo và Việc làm thành phố) hướng dẫn các quận - huyện, phường - xã - thị trấn và các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện kịp thời trong năm học mới.

3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị lập dự trù kinh phí và quyết toán theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6141/UBND-VX về hỗ trợ tiền học phí và tiền đóng cơ sở vật chất cho học sinh thuộc diện hộ nghèo trong bước 2, giai đoạn 2 của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.791

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121