Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6049/UB-KT về việc cấp phát vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn cuối năm 1994 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6049/UB-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trương Tấn Sang
Ngày ban hành: 20/12/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 6049/UB-KT
V/v cấp phát vốn XDCB và SCL cuối năm 1994

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 1994

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tài chánh;
- Ngân hàng Đầu tư và phát triển TP;
- Kho bạc thành phố;
- Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố;
- Giám đốc Sở Xây dựng.

 

Theo đề nghị của Sở Tài chánh, công văn số 1122/XDCB ngày 9 tháng 12 năm 1994 về việc cấp phát vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn cuối năm 1994; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1/ Ngưng cấp phát các công trình chưa tổ chức đấu và chọn thầu xây dựng cơ bản hoặc chưa có hợp đồng thi công những công trình được phép giao thầu.

2/ Tiếp tục cấp phát và giải quyết tạm ứng cho các công trình đủ các điều kiện nêu trên và tiến hành theo quyết toán cuối năm theo quy định.

3/ Tiếp tục giải quyết chi phí các công trình có hợp đồng kiểm định, kiểm toán xây dựng đưa vào giá thành công trình theo quy định đã ban hành của ủy ban nhân dân thành phố.

4/ Các công trình được thông qua Hội đồng đấu và chọn thầu: giá chọn thầu là giá thanh toán không phải thông qua Hội đồng quyết toán thành phố trừ những khoản của các công trình phát sinh hợp pháp.

5/ Giao trách nhiệm cho Ủy ban Kế hoạch thành phố chủ trì cùng Thủ trưởng các ngành, các cấp điều hoà vốn trong bộ ngành, quận, huyện trong tổng mức kế hoạch đã bố trí.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Tấn Sang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6049/UB-KT về việc cấp phát vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn cuối năm 1994 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.444
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53