Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 60/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư số 03/2005/TT-BXD; thông tư số 16/2005/TT-BXD

Số hiệu: 60/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 24/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 60/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư số 03/2005/TT-BXD;
thông tư số 16/2005/TT-BXD

 

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2006 

 Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng 40

Trả lời Văn bản số 181/2006 CV/KH-KT ngày 26/4/2006 của Công ty Cổ phần Xây dựng 40 về việc Điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản theo Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 4/3/2005; Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng và tính cước phí vận tải, bù giá vật tư do nhiên liệu tăng…, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Thực hiện Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương từ ngày 01/10/2004; Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/10/2005 và quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giá điện, giá xăng dầu…Vì vậy, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 4/3/2005; Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 hướng dẫn Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình xây dựng đối với công trình xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của các doanh nghiệp Nhà nước. Căn cứ vào nội dung của các Thông tư trên, Công ty Cổ phần Xây dựng 40 báo cáo chủ đầu tư để xem xét Điều chỉnh dự toán theo quy định.

Việc hướng dẫn tính chi phí vận chuyển khi áp dụng các quy định của các Thông tư ban hành trước ngày 01/10/2005, đơn vị trao đổi với Cục quản lý giá- Bộ Tài chính để được hướng dẫn áp dụng.

Ngày 16/1/2004 Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ đã có Thông tư Liên tịch số 01/2004/TTLT/BXD-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương; vấn đề trên, nếu Công ty Cổ phần Xây dựng 40 còn chưa rõ, báo cáo Sở Xây dựng Cần Thơ để được hướng dẫn thực hiện ./.

 

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Sở XD Cần Thơ
- Lưu VP Bộ, HTĐT
- Lưu Vụ KTTC; M6

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 60/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo thông tư số 03/2005/TT-BXD; thông tư số 16/2005/TT-BXD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.856

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60