Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5757/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 16/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5757/TCHQ-TXNK
V/v KBNN mở tài khoản tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 876/HQQNg-NV ngày 27/10/2011 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi mở tài khoản thu NSNN tại các chi nhánh Ngân hàng thương mại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về Kho bạc Nhà nước tỉnh mở tài khoản thu NSNN tại ngân hàng thương mại: Căn cứ Luật ngân sách nhà nước, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính, hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước – Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi sẽ căn cứ các quy định tại văn bản nêu trên, phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện mở tài khoản tiền gửi.

2. Về triển khai phối hợp thu NSNN giữa cơ quan Hải quan và ngân hàng thương mại: Các ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận hợp tác song phương với cơ quan Hải quan, thì chi nhánh của ngân hàng đó khi thực hiện thu NSNN, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XNK sẽ trực tiếp trao đổi thông tin về số phải thu và số đã thu qua Cổng thanh toán điện tử của Hải quan, không phụ thuộc ngân hàng hoặc chi nhánh của ngân hàng đó có tài khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn. Vì vậy, chi nhánh ngân hàng thương mại thu các khoản vào NSNN đối với hàng hóa XNK có thể chuyển trực tiếp số đã thu vào tài khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn (nếu có) hoặc chuyển vào Kho bạc Nhà nước tỉnh theo hình thức thanh toán liên ngân hàng.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ cùng các chi nhánh ngân hàng đã Thỏa thuận hợp tác với Tổng cục Hải quan xử lý các vướng mắc, kiểm tra đối chiếu các thông tin nhận về từ ngân hàng và Kho bạc Nhà nước tỉnh, quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo về Tổng cục để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, Tp;
- Ngân hàng: Vietinbank, BIDV, MBBank, Agribank (để ph/hợp);
- Cục CNTT & TKHQ (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5757/TCHQ-TXNK ngày 16/11/2011 về Kho bạc Nhà nước mở tài khoản tại chi nhánh Ngân hàng thương mại do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.483

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!