Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5691/VPCP-KTTH về việc xử lý vốn cho nhân dân vay ưu đãi cho trồng và phát triển cao su tiểu điền ở Tây Nguyên theo Thông báo số 143/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5691/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 28/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5691/VPCP-KTTH
V/v Xử lý vốn cho nhân dân vay ưu đãi cho trồng và phát triển cao su tiểu điền ở Tây Nguyên theo Thông báo số 143/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 6907/NHNN-TD ngày 30 tháng 7 năm 2008 về kiến nghị vay vốn ưu đãi và phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn Tây Nguyên; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Về việc nhân dân vay vốn ưu đãi để trồng và phát triển cao su tiểu điền trong Chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn Tây Nguyên, theo Thông báo số 143/TB-VPCP ngày 20 tháng 6 năm 2008 giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì; nay giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Các Vụ: TH, KTN, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5691/VPCP-KTTH về việc xử lý vốn cho nhân dân vay ưu đãi cho trồng và phát triển cao su tiểu điền ở Tây Nguyên theo Thông báo số 143/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.820
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6