Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5672/VPCP-KTTH về việc chuyển vốn Chương trình kỹ thuật - kinh tế, tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5672/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 28/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5672/VPCP-KTTH
V/v chuyển vốn CT kỹ thuật - kinh tế, tỉnh Bình Dương

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
- Ban Chủ nhiệm Chương trình kỹ thuật - kinh tế về tự động hóa và công nghệ vật liệu.

 

Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại văn bản số 2234/UBND-SX ngày 4 tháng 8 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 6819/BTC-NSNN ngày 13 tháng 6 năm 2008; Ban Chủ nhiệm Chương trình kỹ thuật - kinh tế về tự động hóa và công nghệ vật liệu về việc chuyển vốn thực hiện Chương trình kỹ thuật-kinh tế năm 2006 cho tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyển 5.500 triệu đồng (năm tỷ, năm trăm triệu đồng) vốn Chương trình kỹ thuật - kinh tế thuộc dự toán ngân sách năm 2006 của tỉnh Bình Dương để Tỉnh thực hiện theo quy định như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên.

2. Việc phân bổ, quản lý và sử dụng số vốn nêu trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng,
TTĐT, các Vụ: KTN, KGVX, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5672/VPCP-KTTH về việc chuyển vốn Chương trình kỹ thuật - kinh tế, tỉnh Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.935

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102