Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5605/VPCP-KTN bồi thường, hỗ trợ kinh phí thu hồi đất của Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế Quỳnh Lưu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5605/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 30/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5605/VPCP-KTN
V/v bồi thường, hỗ trợ kinh phí thu hồi đất của Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế Quỳnh Lưu

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 1439/UBND-ĐC ngày 14 tháng 3 năm 2012), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1511/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 5 năm 2012), Tư pháp (công văn số 5556/BTP-PLDSKT ngày 09 tháng 7 năm 2012) về việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế Quỳnh Lưu tại huyện Quỳnh Lưu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi như kiến nghị của Bộ tại công văn số 1511/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 5 năm 2012; đồng thời hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An rà soát các trường hợp tương tự để xử lý việc thu hồi đất, giao đất cho các đối tượng sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất đúng đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TP, NN&PTNT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; PCN Phạm Viết Muôn, cổng TTĐT, các Vụ: KNTN, PL;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5605/VPCP-KTN bồi thường, hỗ trợ kinh phí thu hồi đất của Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế Quỳnh Lưu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.413

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184