Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5592/BHXH-BC hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 5592/BHXH-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành: 28/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5592/BHXH-BC
V/v hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

 

Thực hiện Công văn số 17068/BTC-QLCS ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP từ nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy năm 2011 như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP: Tạm ngừng mua sắm trang bị mới điều hòa nhiệt độ và thiết bị văn phòng có giá trị mua sắm từ 100 triệu đồng trở lên (tính cho một gói mua sắm).

Thiết bị văn phòng là trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, gồm: Bàn ghế ngồi làm việc, tủ đựng tài liệu, tủ trưng bày, giá đựng công văn, giá đựng tài liệu, bộ bàn ghế họp, tiếp khách, thiết bị văn phòng (máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy fax, máy photocopy, điện thoại cố định), trang thiết bị cho phòng họp, phòng hội trường cơ quan (bàn ghế, thiết bị âm thanh, máy chiếu và các trang thiết bị khác).

Hệ thống mạng vi tính của cơ quan (máy chủ và các thiết bị kèm theo), trang thiết bị điện (quạt, đèn thắp sáng và các thiết bị điện khác có liên quan) không thuộc danh mục tài sản phải tạm dừng mua sắm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP .

2. Đối với trường hợp mua sắm thiết bị văn phòng có giá trị dưới 100 triệu đồng (tính cho một gói mua sắm) thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2 Công văn số 4848/BHXH-BC ngày 17/11/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP .

3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ công tác, xem xét, quyết định việc mua sắm, trang bị, thay thế tài sản, đảm bảo đúng hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP và đúng tiêu chuẩn, chế độ, hiệu quả, tiết kiệm, trong phạm vi dự toán chi quản lý bộ máy được giao.

Yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ và các PTGĐ;
- Lưu: VT, BC (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5592/BHXH-BC hướng dẫn bổ sung việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.160
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13