Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 559/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định Hợp tác tài chính với Đức năm 2006/2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 559/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 559/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định Hợp tác tài chính với Đức năm 2006/2007

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5476/BTC-TCĐN ngày 23 tháng 4 năm 2007) về việc ký Hiệp định Hợp tác tài chính tài khóa 2006/2007 với CHLB Đức, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung và ủy quyền lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định Hợp tác tài chính tài khóa 2006/2007 với Cộng hòa Liên bang Đức kèm theo công văn nói trên của Bộ Tài chính.

2. Giao Bộ Ngoại giao cấp thư ủy quyền của Chính phủ CHXHCN Việt Nam cho lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định nói trên với đại diện của Chính phủ CHLB Đức./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(2). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 559/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định Hợp tác tài chính với Đức năm 2006/2007 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.710
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66