Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 542/HĐND năm 2010 đính chính Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND và 18/2010/NQ-HĐND do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 542/HĐND Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Huỳnh Văn Bảy
Ngày ban hành: 30/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 542/HĐND
Về việc đính chính Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND và số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh.

Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2010

 

Kỳ họp lần thứ 22 - Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII đã ban hành 10 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về dự toán và phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre năm 2011 và Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2011 có sai sót, nay xin đính chính lại như sau:

I. ĐỐI VỚI NGHỊ QUYẾT SỐ 17/2010/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE VỀ DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH BẾN TRE NĂM 2011

Cột số 12, phụ lục 1 biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2011 đính kèm Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ghi là 642,250 tỷ đồng, do tính trùng hai lần thuế thu nhập cá nhân 70 tỷ đồng, nay đính chính lại số đúng là: 572,250 tỷ đồng. Các số liệu trên Nghị quyết và các phụ lục khác không thay đổi.

II. NGHỊ QUYẾT SỐ 18/2010/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2010 VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH NĂM 2011, NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 1 NHƯ SAU

“Thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011 như sau:

Tổng vốn đầu tư phát triển là 929,625 tỷ đồng (chín trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm hai lăm triệu đồng) trong đó:

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 269,125 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi chín tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

2. Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 75,325 tỷ đồng (bảy mươi lăm tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng), trong đó theo chỉ tiêu Trung ương giao là 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) và tăng thu của địa phương là 25,325 tỷ đồng (hai mươi lăm tỷ, ba trăm hai lăm triệu đồng).

3. Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu là 295,500 tỷ đồng (hai trăm chín mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng).

4. Vốn nước ngoài (ODA) là 65 tỷ đồng (sáu mươi lăm tỷ đồng).

5. Vốn xổ số kiến thiết là 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng).

(Có kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2011 đính kèm)”.

Nay đính chính lại Điều 1 của Nghị quyết như sau:

“Thông qua kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2011 như sau:

Tổng vốn đầu tư phát triển là 929,625 tỷ đồng (chín trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm hai lăm triệu đồng) trong đó:

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương là 269,125 tỷ đồng (hai trăm sáu mươi chín tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng). Trong đó:

Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 75,325 tỷ đồng (bảy mươi lăm tỷ, ba trăm hai mươi lăm triệu đồng), trong đó theo chỉ tiêu Trung ương giao là 50 tỷ đồng (năm mươi tỷ đồng) và tăng thu của địa phương là 25,325 tỷ đồng (hai mươi lăm tỷ, ba trăm hai lăm triệu đồng).

2. Vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu là 295,500 tỷ đồng (hai trăm chín mươi lăm tỷ, năm trăm triệu đồng).

3. Vốn nước ngoài (ODA) là 65 tỷ đồng (sáu mươi lăm tỷ đồng).

4. Vốn xổ số kiến thiết là 300 tỷ đồng (ba trăm tỷ đồng).

(Có kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2011 đính kèm)”.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin thông báo đến quý Đại biểu và các cơ quan có liên quan được biết, thực hiện theo nội dung đã được đính chính./.

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH
CHỦ TỊCH




Huỳnh Văn Be

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 542/HĐND ngày 30/12/2010 đính chính Nghị quyết 17/2010/NQ-HĐND và 18/2010/NQ-HĐND do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.055

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server250