Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 539/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 539/TTg-QHQT
V/v Báo cáo kết quả đàm phán Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 33/TTr-NHNN ngày 26 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) về Hiệp định Tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của Dự án “Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2”, với tổng mức đầu tư là 165,0 triệu USD, (trong đó vốn vay của WB là 150,0 triệu USD), như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định Tài trợ và các văn kiện có liên quan của Dự án với đại diện có thẩm quyền của WB.

3. Giao Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết về việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh tham gia Dự án sớm hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Hiệp định Tài trợ.

- Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát kỹ nhu cầu mua xe ô tô cho Dự án (chỉ sử dụng vốn vay ODA để mua xe ô tô các các huyện tham gia Dự án gặp nhiều khó khăn về phương tiện đi lại, bảo đảm việc sử dụng vốn vay ODA thực sự hiệu quả, thiết thực), trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thúc đẩy nhanh việc ban hành Thông tư Quản lý tàT chính của Dự án để đảm bảo cho Hiệp định Tài trợ có hiệu lực theo đúng kế hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 539/TTg-QHQT ngày 02/04/2010 về báo cáo kết quả đàm phán Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.541

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91