Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 536/BNN-KTHT hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Cai, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 536/BNN-KTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 07/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 536/BNN-KTHT
V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Cai, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Thực hiện Phiếu chuyển văn bản số 201/PC-VPCP ngày 22 tháng 2 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang (Công văn số 299/UBND-NN ngày 16/02/2012 về việc đề nghị cấp kinh phí đầu tư xây dựng: Bố trí dân cư vùng thiên tai có nguy cơ sạt lở thôn Nà Cai, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án Bố trí sắp xếp dân cư vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Cai, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần (Quyết định số 1991/QĐ-UBND ngày 21/9/2011) với mục tiêu bố trí, sắp xếp ổn định cho 60 hộ dân với 350 nhân khẩu sống ở vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn là cần thiết. Ngày 26 tháng 9 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1680/QĐ-TTg về việc "hỗ trợ kinh phí di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các địa phương" trong đó hỗ trợ cho tỉnh Hà Giang 89 tỷ đồng để thực hiện các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang sử dụng nguồn vốn hỗ trợ, ngân sách địa phương, kết hợp huy động thêm nguồn vốn hợp pháp khác và vốn kế hoạch Nhà nước giao trong năm 2012 tập trung thực hiện dự án, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận đề nghị của Tỉnh và sẽ phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho Tỉnh khi có điều kiện về nguồn vốn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Lưu VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 536/BNN-KTHT ngày 07/03/2012 hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn thôn Nà Cai, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248