Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 528/BGTVT-TC về việc báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 528/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đỗ Văn Quốc
Ngày ban hành: 03/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 528 /BGTVT-TC
V/v: báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: 

- Các Cục Quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học thuộc Bộ;
- Viện Chiến lược và phát triển GTVT;
- Viện Khoa học và công nghệ GTVT;
- Văn phòng Bộ;
- Trung tâm công nghệ thông tin.

 

Ngày 16/01/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức có mức lương thấp, đời sống khó khăn. Để có cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị nghiên cứu các quy định nêu trên và lập báo cáo theo các mẫu số 01, 2a, 2b, 2c  kèm theo Thông tư số 08/2009/TT-BTC ngày 16/01/2009 của Bộ Tài chính gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 18/02/2009.

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Hồng Trường (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
Đỗ Văn Quốc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 528/BGTVT-TC về việc báo cáo về trợ cấp khó khăn theo quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113