Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 524/BXD-QLN thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 524/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 30/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 524/BXD-QLN
V/v đề nghị triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Đây là chính sách được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và các địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, đồng thời được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện có hiệu quả Chính sách là góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Hiện nay các địa phương trong cả nước đang tích cực triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và đã đạt được nhiều kết quả tốt. Trong năm 2009, nhiều địa phương đã thực hiện hoàn thành hoặc vượt kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch năm 2010.

Theo Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt thì số hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn Tỉnh là 280 hộ. Để sớm hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho số hộ trên, ngay trong năm 2009, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí đủ số vốn từ ngân sách Trung ương theo quy định để Tỉnh thực hiện. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng sẵn sàng cho các hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ vay vốn để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thì đến nay Tỉnh vẫn chưa triển khai xây dựng được căn nhà nào cho hộ nghèo trên địa bàn.

Để các hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh sớm có nhà ở an toàn, ổn định, tạo điều kiện để họ yên tâm lao động sản xuất, sớm vươn lên thoát nghèo, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai:

1. Quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương trong Tỉnh tập trung triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

2. Bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định, đồng thời chỉ đạo tích cực huy động thêm các nguồn lực từ cộng đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đảm bảo diện tích và chất lượng theo quy định;

3. Hàng tháng có báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn Tỉnh gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Sở Xây dựng Đồng Nai;
- Lưu: VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 524/BXD-QLN thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.117
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251