Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 516/BXD-QLN triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 516/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 30/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 516/BXD-QLN
V/v triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn TPCP.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 20/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung và nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị. Ngay sau đó, ngày 24/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. Theo đó, kế hoạch phát triển các dự án nhà ở sinh viên đầu tư bằng nguồn ngân sách phải được Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trên cơ sở danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (khoản 1 Điều 2 Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg).

Ngay sau khi có Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hầu hết các địa phương đã tổng hợp, đề xuất danh mục các dự án phát triển nhà ở sinh viên trên địa bàn đề nghị được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ. Qua tổng hợp đề xuất của các địa phương thì nhu cầu là rất lớn. Tuy nhiên, với khả năng trong năm 2009 chỉ cân đối được 3.500 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ mới chỉ tập trung ưu tiên cho những địa phương có trên 10.000 sinh viên có nhu cầu. Vì vậy, tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 thì mới có 28 địa phương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công an đã được phê duyệt danh mục.

Theo kế hoạch năm 2010 dự kiến bố trí khoảng 4.800 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở cho sinh viên. Tuy nhiên, do khả năng cân đối nguồn vốn trái phiếu tại thời điểm đầu năm vẫn chưa đáp ứng đủ theo nhu cầu, nên ngày 18/01/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010, theo đó nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng phát triển nhà ở sinh viên đã được phân bổ là 2.000 tỷ đồng. Vì vậy, nguồn vốn trái phiếu này mới chỉ tiếp tục giao cho các dự án đã khởi công trong năm 2009 (tại 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công an) nhằm sớm đưa các dự án này vào hoạt động sử dụng, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Do vậy, nhiều địa phương do số sinh viên có nhu cầu về chỗ ở thấp hơn 10.000 hoặc số sinh viên có nhu cầu cũng trên 10.000 nhưng chưa chuẩn bị kịp dự án nên cũng chưa được phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên. Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên đối với các địa phương chưa được phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội xem xét bổ sung nguồn trái phiếu Chính phủ, đảm bảo sự công bằng giữa các địa phương trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Xây dựng các tỉnh (để biết);
- L­ưu: VP, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 516/BXD-QLN triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32