Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 515/TTg-QHQT về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận dự án do Quỹ Tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ nhân dân Na Uy đồng tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 515/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 515/TTg-QHQT
V/v UBND tỉnh Quảng Trị tiếp nhận dự án do VVMF và NPA đồng tài trợ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1588/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 3 năm 2010) về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận dự án do VVMF và NPA tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận Dự án “Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh - Hợp phần rà phá bom mìn” với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 879.317 USD, do Quỹ Tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVMF) và Quỹ Hỗ trợ nhân dân Na Uy (NPA) đồng tài trợ.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị hoàn thiện văn kiện Dự án (lưu ý ý kiến của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 549/BQP-TM ngày 02 tháng 02 năm 2010 và ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan), thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, NC, KGVX, ĐP; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 515/TTg-QHQT về Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp nhận dự án do Quỹ Tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ nhân dân Na Uy đồng tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.159

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49