Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5141/VPCP-KTTH về việc vốn cho vay học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5141/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 07/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5141/VPCP-KTTH
V/v Vốn cho vay học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách.

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 7689/BTC-TCNH ngày 02 tháng 7 năm 2008, của Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 117/NHCS-HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2008 về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vốn cho vay học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Trong khi Ngân hàng Chính sách xã hội chưa huy động được nguồn vốn từ phát hành trái phiếu do Bộ Tài chính bảo lãnh, để Ngân hàng Chính sách xã hội có nguồn cho vay phục vụ kịp thời năm học mới, Bộ Tài chính tạm ứng cho Ngân hàng Chinh sách xã hội từ nguồn vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước để có vốn cho học sinh, sinh viên vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối tổng thể nguồn vốn để bố trí 2.000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm ngân sách 2008, bảo đảm cho Ngân hàng Chính sách xã hội có nguồn thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2008 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí cấp bổ sung vốn hàng năm cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 735/TTg-KTTH ngày 16 tháng 5 năm 2008, Thông báo số 166/TB-VPCP ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo đến năm 2010, Ngân hàng Chính sách xã hội đạt mức vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, TKBT, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5141/VPCP-KTTH về việc vốn cho vay học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36