Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 51/VP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Tùng
Ngày ban hành: 04/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 51/VP-TH
V/v:Đính chính Biểu số 4 ban hành
 kèm theo Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND
ngày 12 tháng 12 năm 2006
của Hội đồng nhân dân thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi

- Thường trực hđnd thành phố;
- Thường trực ubnd thành phố;
- Ban kinh tế - ngân sách hđnd.tp;
- Ban văn hóa xã hội hđnd.tp;
- Sở kế hoạch và đầu tư;
- Sở tài chính;
- Sở y tế.

 

Do sơ suất trong khâu rà soát văn bản, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố xin đính chính Biểu số 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 về Đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2007, xin đề nghị được bỏ 01 dự án Cải tạo hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Chợ Rẫy (số thứ tự 01). Vì dự án này dự kiến do nguồn vốn của Trung ương kết hợp vốn của ngân sách thành phố và vốn tự có của Bệnh viện để đầu tư.

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố xin thông báo nội dung đính chính nêu trên để các cơ quan, đơn vị được biết./.

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
 
 


Lê Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 51/VP-TH ngày 04/01/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đính chính Biểu số 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.691

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!