Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC năm 2018 đôn đốc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4966/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 23/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4966/LĐTBXH-KHTC
V/v đôn đốc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Ngày 03/7/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-LĐTBXH ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị chưa báo cáo kết quả triển khai về Bộ theo quy định tại điểm 1, phần IV Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 846/QĐ-LĐTBXH.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các quy định của pháp luật về tài sản công, Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 846/QĐ-LĐTBXH bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiến độ thời gian, kết quả sản phẩm đầu ra theo đúng mục đích, yêu cầu và quy định của pháp luật.

2. Báo cáo kết quả thực hiện đến ngày 30/11/2018, trong đó nêu rõ kết quả, sản phẩm đã hoàn thành, những việc còn tồn; khó khăn, vướng mắc (nếu có), nguyên nhân; đề xuất giải pháp thực hiện và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 03/12/2018 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Bộ thông báo để đơn vị biết, triển khai thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4966/LĐTBXH-KHTC năm 2018 đôn đốc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.927

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40