Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4864/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc in và quản lý chứng từ thu ngân sách xã

Số hiệu: 4864/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Ninh
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4864/BTC-TCT
V/v: In và quản lý chứng từ thu ngân sách xã

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Sở tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trả lời công văn số 599/TC-QLNS ngày 02/3/2007 của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị Bộ Tài chính cho phép Sở Tài chính hợp đồng với cơ quan Thuế địa phương in và quản lý chứng từ thu ngân sách xã (Biên lai thu tiền); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 4, Chế độ thống nhất phát hành và quản lý các loại biểu mẫu chứng từ thu, chi ngân sách Nhà nước ban hành theo Quyết định số 544 TC/QĐ/CĐKT ngày 02/8/1997 của Bộ Tài chính và Thông tư số 35 TC/NSNN ngày 21/6/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ thu tiền đóng góp, ủng hộ để lập các quỹ nhà nước phục vụ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố an ninh quốc phòng cơ sở, hoạt động xã hội, quy định: Bộ Tài chính ủy quyền cho Sở Tài chính – Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức in và thống nhất phát hành, quản lý biên lai thu tiền làm chứng từ thu tiền đóng góp, ủng hộ của nhân dân, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước để lập các quỹ nhà nước phục vụ cho việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, củng cố an ninh, quốc phòng cơ sở, hoạt động xã hội.

Như vậy, Biên lai thu tiền dùng để thu các khoản đóng góp, ủng hộ nêu trên do Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý, in ấn và phát hành.

Bộ Tài chính thông báo để Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP;
- Vụ PC – BTC;
- Lưu: VT, TCT [VT, TVQT (AC)]

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Nguyễn Văn Ninh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4864/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc in và quản lý chứng từ thu ngân sách xã

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195
DMCA.com Protection Status