Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 486/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung ngân sách và kéo dài thời gian thực hiện Dự án Hỗ trợ quản lý hiệu quả Chương trình quốc gia giai đoạn 2006-2010 do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tài trợ

Số hiệu: 486/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 23/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 486/TTg-QHQT
V/v bổ sung ngân sách và kéo dài thời gian thực hiện Dự án CPMS do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1515/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 3 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung 939.314 USD do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ cho Dự án “Hỗ trợ quản lý hiệu quả Chương trình quốc gia giai đoạn 2006-2010 (CPMS)” và gia hạn thời gian thực hiện Dự án đến hết năm 2011, với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2010 và 2011 bảo đảm sử dụng hiệu quả ngân sách của Dự án.

- Thông báo cho UNDP biết về quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 486/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung ngân sách và kéo dài thời gian thực hiện Dự án Hỗ trợ quản lý hiệu quả Chương trình quốc gia giai đoạn 2006-2010 do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


990
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78