Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4738/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4738/VPCP-KTTH
V/v cơ chế tài chính Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 162/BTC-VP ngày 29 tháng 5 năm 2009), Bộ Công Thương (công văn số 4243/BCT-NL ngày 12 tháng 5 năm 2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3539/BKH-KTCN ngày 20 tháng 5 năm 2009), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 2828/DKVN-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2009) về việc cơ chế tài chính Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan tính toán, xây dựng lại phương án tài chính của Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Thông báo số 42/TB-VPCP ngày 11 tháng 2 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ) và quy định của pháp luật thuế hiện hành áp dụng đối với dầu thô nhập khẩu.

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn các chính sách ưu đãi thuế đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo đúng quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về vấn đề cân đối ngoại tệ cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên và giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện cụ thể.

3. Về cân đối vốn đầu tư cho các dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Việc trích quỹ khen thưởng, phúc lợi tập trung và việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trực tiếp quản lý phần vốn góp của phía Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt – Xô, các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về Quy chế tài chính Công ty mẹ - con Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4738/VPCP-KTTH ngày 13/07/2009 về việc cơ chế tài chính Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.285

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.230.180