Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 468/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh chi phí máy, thiét bị thi công đối với một số máy, thiết bị chuyên ngành

Số hiệu: 468/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 468/BXD-KTTC
V/v: Điều chỉnh chi phí máy, thiét bị thi công đối với một số máy, thiết bị chuyên ngành

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

Trả lời văn bản số 250/BNN - XD ngày 07/02/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập bảng giá ca máy phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để ban hành và hướng dẫn áp dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo phương pháp hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD thay thế cho các Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo các Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 18/11/1998, số10/2001/QĐ-BXD ngày 11/6/2001, số 38/2002/QĐ-BXD ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các văn bản về giá ca máy do Bộ Xây dựng đã ban hành trước đây và là cơ sở để lập các Bộ đơn giá xây dựng cơ bản của địa phương;

Đối với những loại máy và thiết bị thi công có trong các tập định mức mới nhưng chưa có trong phụ lục hướng dẫn trong Thông tư số 06/2005/TT-BXD Bộ Xây dựng sẽ có hướng dẫn bổ sung;

Trong khi chưa ban hành Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng và đơn giá xây dựng mới của địa phương thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD để lập đơn giá ca máy đối với một số loại máy, thiết bị chuyên ngành và ban hành áp dụng. Bộ Xây dựng lưu ý: Tập đơn giá ca máy đối với một số loại máy, thiết bị chuyên ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chỉ áp dụng đối với những địa phương chưa ban hành đơn giá ca máy đối với một số loại máy, thiết bị chuyên ngành.

Căn cứ hướng dẫn trên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP - BXD, VKTXD.
- Vụ KTTC. TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) 
Đinh Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 468/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh chi phí máy, thiét bị thi công đối với một số máy, thiết bị chuyên ngành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222
DMCA.com Protection Status