Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4536/BKHĐT-QLQH năm 2012 hướng dẫn phạm vi áp dụng Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 4536/BKHĐT-QLQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 21/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4536/BKHĐT-QLQH
V/v Hướng dẫn phạm vi áp dụng
Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phúc đáp Công văn số 1670/BNN-TCTL ngày 04/5/2012 của Quý Bộ đề nghị hướng dẫn phạm vi áp dụng của Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT và đơn giá áp dụng đối với các quy hoạch xây dựng thủy lợi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngày 07/3/2008 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn 1513/BKH-CLPT gửi Quý Bộ, trong đó nêu rõ các dự án quy hoạch xây dựng thủy lợi không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định 281/2007/QĐ-BKH ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư "về việc ban hành định mức cho chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch sản phẩm chủ yếu".

Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 2 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư "hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch sản phẩm chủ yếu". thay thế Quyết định 281/2007/QĐ-BKH , trong đó hệ số định mức đối với quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư.

2. Theo quy định tại Thông tư 24/2008/TT-BTC ngày 18/3/2008 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch", đối với các quy hoạch xây dựng thủy lợi không được quy định định mức tại Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT , định mức kinh phí sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - cơ quan quản lý nhà nước theo chuyên ngành đối với lĩnh vực thủy lợi xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch Đầu tư để Quý Bộ tham khảo và hướng dẫn áp dụng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4536/BKHĐT-QLQH năm 2012 hướng dẫn phạm vi áp dụng Thông tư 01/2012/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.701
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180