Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4524/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4524/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt việc mua nhập khẩu 01 xe ô tô cao cầu (4WD) trong khuôn khổ Dự án do tổ chức SODI-CHLB Đức tài trợ  

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Liện hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4417/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 6 năm 2009) về việc phê duyệt việc mua nhập khẩu 01 xe ô tô cao cầu (4WD) trong khuôn khổ Dự án do tổ chức SODI-CHLB Đức tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt việc mua nhập khẩu 01 xe ô tô cao cầu (4WD) trong khuôn khổ Dự án “Lồng ghép rà phá bom, mìn và tái định cư năm 2009” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài SODI-CHLB Đức tài trợ cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cần lưu ý ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ: NC,TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4524/VPCP-QHQT ngày 03/07/2009 về việc phê duyệt việc mua nhập khẩu 01 xe ô tô cao cầu (4WD) trong khuôn khổ Dự án do tổ chức SODI-Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.014

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!