Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4149/BNN-KH năm 2013 xuất dự trữ quốc gia thuốc sát trùng và vắc xin phòng chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4149/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 19/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4149/BNN-KH
V/v Xuất dự trữ quốc gia thuốc sát trùng và vắc xin phòng chống dịch bệnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi
- Cục Thú y
- Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương
- Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y
- Công ty TNHH Tân An

 

Thực hiện Quyết định số 2228/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất hóa chất sát trùng và vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do bão số 10, số 11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Thuốc thú y Trung ương thực hiện xuất dự trữ quốc gia:

- Xuất không thu tiền 50.000 liều vắc xin LMLM tam giá để hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 20.000 liều, tỉnh Quảng Trị 20.000 liều và thành phố Đà Nẵng 10.000 liều;

- Xuất không thu tiền 150.000 liều vắc xin LMLM type O để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 50.000 liều, tỉnh Hà Tĩnh 50.000 liều và tỉnh Thừa Thiên Huế 50.000 liều;

- Xuất không thu tiền 1.630.000 liều vắc xin dịch tả lợn để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 300.000 liều, tỉnh Hà Tĩnh 300.000 liều, tỉnh Quảng Bình 350.000 liều, tỉnh Thừa Thiên Huế 300.000 liều, thành phố Đà Nẵng 80.000 liều và tỉnh Quảng Ngãi 300.000 liều;

- Xuất không thu tiền 180.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 20.000 lít, tỉnh Hà Tĩnh 20.000 lít, tỉnh Quảng Bình 30.000 lít, tỉnh Quảng Trị 20.000 lít, tỉnh Thừa Thiên Huế 30.000 lít, thành phố Đà Nẵng 20.000 lít, tỉnh Quảng Nam 20.000 lít và tỉnh Quảng Ngãi 20.000 lít;

2. Công ty cổ phần Dược và Vật tư thú y thực hiện xuất không thu tiền 21.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh 10.000 lít, tỉnh Quảng Bình 5.000 lít và tỉnh Quảng Trị 6.000 lít.

3. Công ty TNHH Tân An thực hiện xuất không thu tiền 135 tấn hóa chất sát trùng Chlorine dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An 20 tấn, Hà Tĩnh 20 tấn, Quảng Bình 20 tấn, tỉnh Quảng Trị 10 tấn, thành phố Đà Nẵng 5 tấn, tỉnh Quảng Nam 30 tấn và tỉnh Quảng Ngãi 30 tấn.

4. Các đơn vị dự trữ đảm bảo đủ số lượng, chất lượng hóa chất sát trùng, vắc xin và tổ chức đóng gói, vận chuyển giao hàng dự trữ tại trung tâm tỉnh; Việc xuất kho dự trữ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện xuất hóa chất sát trùng, vắc xin về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ, ngành liên quan để có kế hoạch bổ sung vốn dự trữ.

Đơn vị dự trữ phải lập dự toán chi phí bốc xếp, đóng gói, vận chuyển, giao nhận hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Tài chính xem xét, giải quyết cấp kinh phí.

5. Cục Thú y có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn địa phương và đơn vị dự trữ thực hiện đúng yêu cầu, quy định hiện hành của Nhà nước về việc xuất và sử dụng Quỹ dự trữ quốc gia, đồng thời đảm bảo chất lượng hóa chất sát trùng, vắc xin để cung ứng cho tỉnh phòng chống dịch bệnh.

6. Đơn vị tiếp nhận hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia ở địa phương phải được giao nhiệm vụ và có giấy ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh nói trên chỉ đạo và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng số hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lây lan và kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (để b/c);
- VPCP (để b/c);
- Bộ KH và ĐT;
- TCục DTNN (Bộ T/C);
- Cục Quản lý giá (Bộ T/C);
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4149/BNN-KH năm 2013 xuất dự trữ quốc gia thuốc sát trùng và vắc xin phòng chống dịch bệnh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25