Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4139/BNN-TC hướng dẫn mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4139/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đinh Thị Phương
Ngày ban hành: 21/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4139/BNN-TC
V/v hướng dẫn mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Thực hiện công văn số 9300/BTC-QLCS ngày 30/6/2009 của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức”; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ như sau:

- Căn cứ vào kế hoạch sử dụng kinh phí không tự chủ đã được phê duyệt (phần kinh phí không tự chủ do ngân sách cấp và các nguồn kinh phí khác của đơn vị được sử dụng theo quy định), triển khai thực hiện mua sắm, trang bị, sửa chữa lớn tài sản theo đúng yêu cầu tại công văn số 9300/BTC-QLCS ngày 30/6/2009 của Bộ Tài chính (có bản pho to công văn đính kèm).

- Đối với xe ô tô chuyên dùng yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng công văn số 1979/BNN-TC ngày 08/7/2009 của Bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ (Vụ Tài chính) để hướng dẫn xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để báo cáo);
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4139/BNN-TC hướng dẫn mua sắm, trang bị, thay thế và sửa chữa tài sản của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.359
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13