Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 409/TTg-KTTH về việc ngân sách trung ương hỗ trợ 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 409/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 409/TTg-KTTH
V/v NSTW hỗ trợ 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Tháp, Hà Tĩnh.

 

Xem đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản số 2315/BTC-NSNN ngày 29 tháng 02 năm 2008 và số 2074/BTC-ĐT ngày 22 tháng 2 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 103/BKH-KTĐP&LT ngày 07 tháng 01 năm 2008 và số 219/BKH/KCHT&ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2008 về đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tỉnh Đồng Tháp được ứng trước 102,4855 tỷ (một trăm linh hai tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu năm trăm nghìn) đồng để xây dựng các tuyến dân cư phục vụ di dời các hộ dân trong khu vực sạt lở và cụm dân cư thuộc Khu kinh tế Quốc phòng Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí trong dự toán ngân sách năm 2009 cho tỉnh Đồng Tháp hoàn trả số vốn được ứng trước.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình Xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đã được Bộ Tài chính chuyển nhưng chưa sử dụng hết để cho các hộ dân trong các cụm, tuyến dân cư nêu trên của tỉnh Đồng Tháp vay vốn tôn nền và làm nhà theo đúng quy định.

2. Đồng ý ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 2,5 tỷ (hai tỷ năm trăm triệu) đồng kinh phí lập mới, điều chỉnh, bổ sung bản đồ địa giới hành chính tỉnh Hà Tĩnh từ dự toán chi sự nghiệp kinh tế của ngân sách trung ương năm 2008 đã bố trí cho một số nhiệm vụ nhưng chưa được phân bổ; tỉnh Hà Tĩnh bảo đảm phần kinh phí còn lại.

3. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong dự toán hàng năm, bắt đầu từ năm 2009 để hỗ trợ cho tỉnh Hà Tĩnh đầu tư xây dựng tuyến đường cứu hộ công trình thủy lợi Hồ chứa nước Kim Sơn, thượng nguồn sông Trí, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; trước mắt, cho phép tỉnh Hà Tĩnh được ứng trước 40 tỷ (bốn mươi tỷ) đồng từ ngân sách trung ương năm 2008 để thực hiện./.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: NN, ĐP;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 16

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 409/TTg-KTTH về việc ngân sách trung ương hỗ trợ 2 tỉnh Đồng Tháp và Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41