Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 408/TTg-QHQT về dự án Chiếu sáng mỹ thuật các công trình tại Hà Nội sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển Pháp và thành phố Lyon của Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 408/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 10/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 408/TTg-QHQT
V/v Dự án Chiếu sáng mỹ thuật các công trình tại Hà Nội sử dụng viện trợ không hoàn lại của AFD và TP Lyon của Pháp

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1328/BKH-KTĐN, ngày 04 tháng 3 năm 2010) về dự án Chiếu sáng mỹ thuật các công trình tại Hà Nội sử dụng vốn viện trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và thành phố Lyon của Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại của AFD và thành phố Lyon trị giá 340.000 Euro để thực hiện dự án “Chiếu sáng mỹ thuật các công trình tại Hà Nội” với các nội dung nêu tại công văn trên.

Khoản viện trợ không hoàn lại 340.000 Euro nêu trên được cấp phát từ ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để triển khai Dự án. Vốn đối ứng được cân đối trong ngân sách của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để đảm bảo triển khai Dự án.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, lựa chọn Chủ dự án phù hợp, tiến hành chỉ đạo Chủ dự án bổ sung, hoàn chỉnh tài liệu Dự án và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Dự án hiệu quả, đúng quy định và đảm bảo tiến độ để đưa công trình vào sử dụng trước ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 408/TTg-QHQT về dự án Chiếu sáng mỹ thuật các công trình tại Hà Nội sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển Pháp và thành phố Lyon của Pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.087
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78