Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3909/VPCP-QHQT về việc kéo dài thời gian thực hiện Chương trình nâng cao năng lực toàn diện về quản lý ODA (Chương trình CCBP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3909/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 13/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3909/VPCP-QHQT
V/v Kéo dài thời gian thực hiện Chương trình CCBP

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi :

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4115/BKH-KTĐN ngày 09 tháng 6 năm 2008), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Chương trình nâng cao năng lực toàn diện về quản lý ODA (Chương trình CCBP) đến hết ngày 31/12/2009.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục cần thiết với Ngân hàng Thế giới (WB) gia hạn khoản viện trợ TF. 053774 cho Chương trình theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Ký thư Trao đổi với Nhóm các nhà tài trợ đồng chính kiến (LMDG) về việc kéo dài thời gian thực hiện Chương trình CCBP.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm Chương trình đạt kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn; các Vụ: TH, TTĐT
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3909/VPCP-QHQT về việc kéo dài thời gian thực hiện Chương trình nâng cao năng lực toàn diện về quản lý ODA (Chương trình CCBP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.724
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238