Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 390/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định vay vốn Đức cho Chương trình Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo V (PRSC5) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 390/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 28/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 390/TTg-QHQT
V/v: ký Hiệp định vay vốn Đức cho Chương trình PRSC5

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 2140/BTC-TCĐN ngày 7/2/2007) về việc ký Hiệp định vay vốn Đức cho Chương trình Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo V (PRSC5), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung dự thảo Hiệp định vay vốn CHLB Đức cho Chương trình Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo V kèm theo công văn nói trên của Bộ Tài chính.

Giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký bản Hiệp định nói trên với phía CHLB Đức.

2. Nguồn vốn vay của CHLB Đức sẽ hòa vào nguồn vốn chung của Chương trình PRSC5 và thực hiện theo cơ chế tài chính đã được phê duyệt tại Công văn số 77/TTg-QHQT ngày 27/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc; các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 16

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 390/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định vay vốn Đức cho Chương trình Tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo V (PRSC5) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.659
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154