Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3863 TC/KBNN về việc cấp phát thanh toán Chương trình 135 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3863TC/KBNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Tào Hữu Phùng
Ngày ban hành: 06/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 3863 TC/KBNN
V/v: cấp phát thanh toán Chương trình 135

Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 1999

 

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố tiến độ thực hiện Chương trình 135 rất chậm, đọng vốn lớn tại Kho bạc Nhà nước các huyện, làm ảnh hưởng đến chính sách ưu đãi của Ðảng và Nhà nước đối với đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa.

Chấp hành Nghị quyết số 08/1999/NQ/CP ngày 09/07/1999 của Chính phủ về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của Chương trình 135, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá và Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp sau:

1/ Phối hợp chặt chẽ với các Ban, Ngành của tỉnh có biện pháp để hướng dẫn giúp đỡ kịp thời các huyện, xã đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình thuộc Chương trình 135 đã được phê duyệt.

2/ Ðể đảm bảo vốn đẩy nhanh tiến độ thi công, đối với những công trình đã có thiết kế, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đã ký hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công thì được ứng 50% dự toán công trình được duyệt; khi khởi công được ứng tiếp 20% dự toán của công trình. Ðây là chế độ ưu tiên đặc biệt cho các công trình thuộc Chương trình 135 và chỉ áp dụng cho năm 1999. Các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, nếu sử dụng sai mục đích phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên kiểm tra thực tế tại các xã có công trình, nếu phát hiện việc sử dụng vốn không đúng mục đích thì báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan pháp luật xử lý kịp thời.

3/ Vào ngày 05 hàng tháng, Kho bạc Nhà nước huyện tổng hợp tình hình thực hiện tháng trước báo cáo Kho bạc Nhà nước tỉnh và gửi Phòng Tài chính huyện. Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp, báo cáo Kho bạc Nhà nước Trung ương, Ban Chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh và Sở Tài chính Vật giá vào ngày 10 hàng tháng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc cần báo kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Tào Hữu Phùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3863 TC/KBNN về việc cấp phát thanh toán Chương trình 135 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.933
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251