Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3836/VPCP-QHQT về việc tài trợ cho tỉnh At-ta-pư, Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3836/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 10/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3836/VPCP-QHQT
V/v tài trợ cho tỉnh At-ta-pư, Lào

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh tại văn bản số 87/CV-GID ngày 04 tháng 6 năm 2008 về việc tài trợ xây dựng trường học ở tỉnh At-ta-pư(Lào), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh (GID) về việc tài trợ 40.000 USD tiền mặt của Công ty GID cho Chính quyền tỉnh At-ta-pư để xây dựng trường học tại Bản La-nhao, huyện Xa-ma-khi-xay, tỉnh At-ta-pư (Lào) nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn và cho phép Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh chuyển số tiền 40.000 USD tiền mặt của Công ty cho phía Lào.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, các Vụ: ĐMDN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3836/VPCP-QHQT về việc tài trợ cho tỉnh At-ta-pư, Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.919
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69