Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3718/TCT-KK triển khai thỏa thuận thu ngân sách nhà nước với TienphongBank do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3718/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 24/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3718/TCT-KK
V/v triển khai thỏa thuận thu ngân sách nhà nước với TienphongBank

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15430 CT/KK&KTT ngày 24/8/2010 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc phối hợp thu NSNN với Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên phong (TienphongBank). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4.1, Điều 4 Văn bản hợp tác tổ chức phối hợp với thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc Nhà nước – Tổng cục Thuế - Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong thì TienphongBank chỉ được tổ chức thu ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản tại các chi nhánh, điểm giao dịch của TienphongBank trên cơ sở thông tin về số thuế phải thu nhận được từ Kho bạc nhà nước, và toàn bộ các khoản thu ngân sách nhà nước phát sinh tại TienphongBank đều phải chuyển về tài khoản của ngân sách nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản đầy đủ, kịp thời ngay trong ngày làm việc.

Theo quy định trên thì TienphongBank không được tổ chức thu ngân sách bằng tiền mặt, mà chỉ được thực hiện thu bằng chuyển khoản. Sau khi thực hiện thu bằng chuyển khoản, TienphongBank không thực hiện trao đổi trực tiếp số đã thu ngân sách nhà nước với Kho bạc nhà nước, TienphongBank phải có trách nhiệm chuyển đầy đủ chính xác kịp thời các khoản thu ngân sách, truyền/giao đầy đủ, kịp thời đúng định dạng thông tin, chứng từ nộp ngân sách nhà nước của Người nộp thuế qua TienphongBank tới ngân hàng nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản theo quy định.

Để việc phối hợp thu ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản theo đúng nguyên tắc tại Văn bản hợp tác giữa Kho bạc Nhà nước – Tổng cục Thuế - TienphongBank, Tổng cục Thuế đề nghị TienphongBank liên hệ với Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội để thống nhất các nội dung: các khoản thu được ủy nhiệm, danh sách các điểm thu và việc truyền, nhận dữ liệu và đối chiếu trao đổi dữ liệu thu ngân sách.

Tổng cục Thuế thông báo để TienphongBank biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- KBNN thành phố Hà Nội;
- KBNN Trung ương;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3718/TCT-KK triển khai thỏa thuận thu ngân sách nhà nước với TienphongBank do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


926
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255