Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3704/VPCP-KTN về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3704/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3704/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (từ Hà Tĩnh trở ra);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1036/BC-BNN-TT ngày 18 tháng 4 năm 2008), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 1474/TTr-UBND ngày 5 tháng 5 năm 2008), ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 5748/BTC-NSNN ngày 19 tháng 5 năm 2008 và công văn số 5959/BTC-NSNN ngày 22 tháng 5 năm 2008) về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng một phần kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ kiềm chế lạm phát, để hỗ trợ việc mua giống lúa cho nông dân (phần giá tăng) phục vụ sản xuất vụ Hè thu, vụ Mùa năm 2008 như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5748/BTC-NSNN ngày 19 tháng 5 năm 2008.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ động sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2008 được giao để thực hiện việc hỗ trợ khôi phục sản xuất vụ Hè thu năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các vụ: KTTH, ĐP, TTĐT, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3704/VPCP-KTN về việc hỗ trợ kinh phí sản xuất vụ Hè thu và vụ Mùa năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.038
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41