Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3691/UB-KT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tiết kiệm năm 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3691/UB-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 29/11/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3691/UB-KT
V/v hướng dẫn thực hiện công tác tiết kiệm năm 1995

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 1995

 

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận, huyện

- Căn cứ vào Chỉ thị số 20/CT-UB ngày 10/5/1995 của Ủy ban nhân dân thàn phố về việc thực hiện tiết kiệm năm 1995;
- căn cứ vào công văn số 3002/UB-KT ngày 7/10/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung Quỹ xoá đói giảm nghèo thành phố từ nguồn 5% tiền tiết kiệm chỉ tiêu thường xuyên năm 1995 của các quận, huyện;

- Theo đề nghị của Sở Tài chánh, Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh bổ sung một số điểm trong chỉ thị 20 tại điểm c phần 2 như sau:

I.- VỀ NỘI DUNG:

1/ Toàn bộ số tiền tiết kiệm của các quận huyện được thực hiện theo hướng:

a) Bổ sung cho Quỹ xoá đói giảm nghèo của quận huyện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại văn bản số 3002/UB-KT ngày 7/10/1995 và theo chỉ tiêu đã thông báo của Sở Tài chánh tại thông báo số 922 ngày 13/10/1995.

b) Đối với số tiền còn lại, Ủy ban nhân dân quận huyện phải đăng ký phương án sử dụng cụ thể để trình Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt chung và sau đó gửi cho Sở Tài chánh để tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm cuối năm 1995.

c) Riêng các dự án sửa chữa dưới 1 tỷ đồng, sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt, phải gửi cho Ủy ban Kế hoạch thành phố để đăng ký thông qua.

2/ Các dự án sửa chữa của quận huyện được cân đối từ nguồn kinh phí tiết kiệm phải đảm bảo các điều kiện như sau:

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án phải được đăng ký tại Ủy ban Kế hoạch thành phố để phê duyệt thông qua theo phân cấp hiện nay.

- Các dự án phải tuân thủ đầy đủ các quy trình, thủ tục về xây dựng sửa chữa quy định tại Nghị định số 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ.

3/ Các công trình phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục nghiệm thu thanh quyết toán theo quy định hiện hành (quận huyện lập báo cáo trình Hội đồng Thanh quyết toán thành phố phê duyệt) (theo quyết định số 1673 ngày 8/3/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố).

4/ Các quận huyện chưa sử dụng hết kinh phí duy tu bảo dưỡng cầu đường đã được bố trí trong kế hoạch chi ngân sách năm 1995 của Ủy ban nhân dân thành phố giao cho quận huyện, có thể bố trích ngân sách hỗ trợ thêm kinh phí cho các dự án sửa chữa mà nguồn cân đối từ kinh phí tiết kiệm không đủ đáp ứng.

II.- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Ủy ban nhân dân quận huyện phải khẩn trương đăng ký lại phương án sử dụng số tiền tiết kiệm còn lại với Ủy ban nhân dân thành phố trước khi đã trích đủ tiền cho Quỹ xoá đói giảm nghèo của quận huyện và sớm triển khai 5/12/1995 việc sử dụng số tiền còn lại cho các nhu cầu chi của quận huyện sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, cố gắng hoàn tất trước ngày 15/12/1995 theo đúng hướng dẫn của nội dung thông báo này.

2/ Các quận huyện không đăng ký phương án kế hoạch sử dụng số tiền còn lại xem như không có nhu cầu sử dụng, phải nộp hết số tiền còn lại vào tài khoản TK của thành phố.

3/ Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Kế hoạch thành phố phê duyệt nhanh chóng các dự án sửa chữa của các quận, huyện từ nguồn tiết kiệm; Sở Tài chánh kiểm tra chặt chẽ và xuất toán các khoản chi không đúng hướng dẫn nêu trên.

Trong tình hình ngân sách thành phố đang gặp nhiều khó khăn vào thời điểm cuối năm, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện quán triệt và khẩn trương tổ chức thực hiện tốt thông báo này

 

 

 

T/L CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
ỦY VIÊN
Huỳnh Thị Nhân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3691/UB-KT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tiết kiệm năm 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.657
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240